Üyelik Sözleşmesi

I.Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu TilkiLab Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”):

 1. www.tilkilab.com internet sitesinin sahibi, ofisi Alacaatlı Mah. Sinpaş GYO Konutları Villa:21 ÇANKAYA/ ANKARA adresinde bulunan, Doğanbey Vergi Dairesi’ne 2360920156 vergi numarasıyla kayıtlı Hafize Çelik (“TilkiLab”) ile
 2. www.tilkilab.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi’ni kullanımına ilişkin şartları düzenleyecektir.

Üye, işbu Sözleşme’ye, TilkiLab İnternet Sitesi’nin Ana Sayfasında en altta yer alan “Üyelik Sözleşmesi” sekmesine tıklayarak her zaman erişebilecektir.

Bundan sonra TilkiLab ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

II.Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesi ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Ayrıca, www.tilkilab.com internet sitesinin Üye tarafından kullanılması esnasında Üye’nin uymakla yükümlü olduğu koşullar da işbu Sözleşme’de paylaşılmıştır. www.tilkilab.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

III.Sipariş ve Ödeme

 1. Üye, www.tilkilab.com internet adresi üzerinden vermiş olduğu siparişler için ana sayfanın en altında bulunan ve dönemsel olarak TilkiLab tarafından güncellenen TilkiLab Satış Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarının geçerli olduğunu kabul eder. TilkiLab Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası işbu TilkiLab Üyelik Sözleşmesi’nin bütünleyici parçalarını oluşturur.
 2. TilkiLab, TilkiLab Satış Sözleşmesi kapsamında verilen siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, TilkiLab Satış Sözleşmesi’nin şartlarının Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar.
 3. TilkiLab, Üye’nin siparişini aldığını gecikmeksizin, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmak için doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-posta adresine (“Üyenin E-posta Adresi”) gönderilen bir e-posta ile teyit eder.
 4. Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, Üyenin e-posta adresi’ne TilkiLab tarafından bu konuda bir e-posta gönderilmesi ile gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-posta hesabındaki “istenmeyen e-posta(spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan TilkiLab sorumlu değildir.
 5. TilkiLab, sipariş verilmeden önce Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. Üye, siparişini nasıl verebileceğine ve siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde yapması gerekenlere TilkiLab İnternet Sitesi’nin Ana Sayfasında en altta yer alan “İşlem Rehberi” sekmesine tıklayarak her zaman erişebilir.
 6. Üye ayrıca, her bir sipariş öncesinde “Üyelik Bilgilerimi Güncelle” tuşuna tıklayarak, üyelik bilgilerinde (adres, telefon, vs.) değişiklik yapma imkânına sahiptir.
 7. Üye, TilkiLab İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini, İnternet Sitesi’nde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde ödemekle yükümlüdür.

IV.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Ayrıca, TilkiLab Gizlilik Politikası da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Siteyi kullanımınız sırasında TilkiLab ile paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızdan toplanması ve TilkiLab’ın işbu bilgiler üzerindeki haklarını düzenlenmektedir. Bu nedenle, Siteyi kullanmadan ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlamadan önce TilkiLab İnternet Sitesi’nin Ana Sayfasında en altta yer alan Gizlilik Politikası’nı da okumanız gerekmektedir.
 2. TilkiLab, sunduğu hizmetlerde değişiklik yapma, yeni hizmetler/ürünler sunma ve/veya mevcut hizmetleri/ürünleri kaldırma haklarını saklı tutmakta olup, işbu Sözleşme tüm eklenen, değiştirilen ve/veya kaldırılan hizmetler için geçerliliğini koruyacaktır.
 3. İnternet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin TilkiLab ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. TilkiLab’ın, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 5. Üye’nin TilkiLab İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple TilkiLab'dan herhangi bir talepte bulunamaz ve TilkiLab’ın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 6. Üye, İnternet Sitesini kullanımı bittikten sonra ve fakat Siteden ayrılmadan önce oturumunu kapatmalıdır. Diğer yandan, Üye, kullanıcı hesabına ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğü ve/veya şifresi gibi giriş bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiği anda, vakit kaybetmeden TilkiLab’ı bu durumdan haberdar etmelidir. TilkiLab, ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, Üye’nin hesabını dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir.
 7. TilkiLab, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
 8. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.
 9. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ve diğer materyale ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları TilkiLab’ın mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından TilkiLab’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.Bu web sitesinden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.

TilkiLab, Hafize Çelik’in Tescili Ticari Markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Hafize Çelik'e aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının Üye’ye verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriğin Üye tarafından kullanılması/kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Hafize Çelik, fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde ve yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak korumak, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri almak hakkını haizdir.

 1. Sitede, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi TilkiLab’ın sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda TilkiLab işbu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu TilkiLab bağlantı verdiği diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin TilkiLab tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Üye’nin, Site’de bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde TilkiLab'ın sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt eder. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.
 2. TilkiLab, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına/müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla, (iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. TilkiLab, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 3. TilkiLab, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma hakkını haizdir. TilkiLab, gerekli görmesi halinde, söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Üye’nin e-posta Adresi’ne gönderilen bir e-posta ile bilgilendirme yapabilir.
 4. TilkiLab İnternet Sitesi’ne üye olurken “TilkiLab kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe TilkiLab, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler.
 5. Site ve sunulan hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilindeki kullanımlar için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, işbu Sözleşmeye ve her türlü yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara ve düzenlemelere riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Yasaklanması halinde Sitenin kullanılması ve hizmetlerden yararlanılması mümkün değildir.
 6. Üye, Siteye ve Site’de sunulan hizmetlere ilişkin aşağıda belirtilen konuları ihlal eden hiçbir davranış sergilemeyeceklerini kabul ve taahhüt eder:
  --Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),
  --Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri,
  --Virüs, zaman bombası, Truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Siteye erişim sağlanmayacaktır,
  --Siteye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,
  --Siteyi ve hizmetleri, zincir e-postaları, gereksiz ve kimliği belirsiz e-postalar göndermek için kullanan bilgi ve içerik,
  --Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phishing, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,
  --Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,
  --Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı yada bozucu kod yada programları yaymak yada iletmek,
  --Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici,yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu --Sözleşmeye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),
  --Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanılan programlar ve benzerleri,
  --İş başvurusu da dâhil olmak üzere, yanıltıcı, sahte ve eksik olarak TilkiLab’a sunulan bilgi ve içerik,
  --Siteyi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Sitenin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Sitenin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,
  --Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,
  --Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,
  --TilkiLab sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım yada herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası yada herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını yada haberleşme aracını engelleme, yok etme yada çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek yada yayınlamak,
  --Bu web sitesini TilkiLab’ın çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya TilkiLab’ın itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,
  --Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, TilkiLab’ın takdirine bağlı olmak üzere, rahatsızlık veya hasar veren veya TilkiLab veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.
 7. Üye, Site’ye aktardığı bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde TilkiLab tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder:
 8. Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek;
 9. TilkiLab’ın veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak;
 10. Herhangi birisi (kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.
  --İşbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeler, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca, doğrudan TilkiLab tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup TilkiLab’a karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar tüm sorumluluğu haizdirler.Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.
  --İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve TilkiLab’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  --TilkiLab’ın, işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez

V.Ürün Teslimatı

TilkiLab tarafından yapılan ürün teslimatı hakkında TilkiLab Satış Sözleşmesi’nde kaleme alınmış hüküm ve şartlar uygulanacaktır.

VI.Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Ayrıca, www.tilkilab.com web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası’nda yer alan düzenlemeleri dikkatle okuyunuz.

VII.Sözleşmenin Feshi

TilkiLab haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği destek@tilkilab.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin TilkiLab’a ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve TilkiLab Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

VIII.Bölünebilirlik

İşbu Sözleşmenin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, Üye, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşmenin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

IX.İş Birliği Yasağı

İşbu Sözleşmeden ve Sitenin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, TilkiLab ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan eder.

X.Mücbir Sebep

TilkiLab’ın, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin sonlandırılması veya askıya alınması yahut hizmetlerin ifasını durdurma hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

XI.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.

Güncellenme Tarihi.

İşbu Sözleşme, 05 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.